आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

शासकीय कर्मचा-यांच्या वाहन भत्त्याच्या दरात सुधारणा

राज्य शासकीय  कर्मचा-यांच्या वाहन भत्त्याचा दरात शासनाने नुकतीच वाढ केली आहे, वित्त विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय दि. २३-९ -२०१३ रोजी  काढला आहे.  सदर  शासन निर्णय या ब्लॉग वर  "नुकतीच निर्गमित केलेली  परिपत्रके  व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १२० वर उपलब्ध आहे. तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment