आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

मोफत कायदे विषयक सल्ला व मदत मिळण्यासाठीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या कमाल मर्यादेत वाढ

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा  प्राधिकरण  नियम १९९८ च्या  कलम १६  च्या तरतुदीनुसार  मोफत कायदेविषयक सहाय्य व  सल्ला मिळण्यासाठी विहित केलेली वार्षिक  उत्पन्नाची  कमाल मर्यादा  रु. ५०००० वाढवून रु. ७२००० करण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी निर्गमित  आहे.

No comments:

Post a Comment