आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

मोफत कायदे विषयक सल्ला व मदत मिळण्यासाठीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या कमाल मर्यादेत वाढ

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा  प्राधिकरण  नियम १९९८ च्या  कलम १६  च्या तरतुदीनुसार  मोफत कायदेविषयक सहाय्य व  सल्ला मिळण्यासाठी विहित केलेली वार्षिक  उत्पन्नाची  कमाल मर्यादा  रु. ५०००० वाढवून रु. ७२००० करण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी निर्गमित  आहे.

No comments:

Post a Comment