आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

मोहरमची सुट्टी आता १५ नोव्हेंबर रोजी

मोहरमची सुट्टी आता १४  नोव्हेंबर  ऐवजी  १५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी असणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील अधिसूचना १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी काढली आहे. सदर अधिसूचना राज्य शासनाच्या वेब साईट वर उपलब्ध आहे. 

No comments:

Post a Comment