आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्याखालील केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेले नियम

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकताच " The Sexual Harassment at workplace ( Prevention, Prohibition and Redressal ) Act 2013 " संमत केला आहे. त्या कायद्याखालील नियम केंद्र शासनाने तयार केले असून ते  केंद्र शासनाच्या  ९ डिसेम्बर २०१३ च्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर राजपत्र  या ब्लॉग वर "महत्वाचे सन्दर्भ या शीर्षकाखाली  "कामाचा ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद - महत्वाचे साहित्य " या शीर्षकाखाली दिलेल्या साहित्यात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत  . सदर राजपत्र डाउनलोड करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे .  

No comments:

Post a Comment