आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

चौकशी अधिका-याच्या निष्कर्षांशी असहमत म्हणून नव्याने चौकशी बेकायदेशीर

चौकशी अधिका-याने केलेल्या चौकशीतील  निष्कर्षांशी, शिस्तभंग विषयक अधिकारी असहमत असेल तर त्याने स्वत;चे तात्पुरते निष्कर्ष (कारणासहित) नोंदवून ते चौकशी अहवालासोबत अपचारी कर्मचा-याला पाठविणे  बंधनकारक आहे. चौकशी  अधिका-याच्या  निष्कर्षांशी असहमत आहे म्हणून नव्याने चौकशी आदेशित करणे बेकादेशीर आहे. जरूर त्या प्रकरणात शिस्तभंगविषयक अधिकारी  योग्य त्या सूचना देऊन  प्रकरण  पुढील चौकशीसाठी चौकशी अधिका-याकडे परत पाठवू शकतो, परंतु नव्याने चौकशी आदेशित करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने के.आर. देब विरुध्द कलेक्टर ,सेन्ट्रल एक्साईज , एआय आर १९७१ सुप्रीम कोर्ट १४४७ या प्रकरणात वरील प्रकारचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.  ते डाउनलोड करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.

No comments:

Post a Comment