आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व भारतीय वन सेवेत पदोन्नतीच्या पध्दतीत बदल -तरुण, हुशार व कार्यक्षम अधिका-यांना उत्तम संधी

राज्य पातळीवरील अधिका-यांना भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलीस सेवा .भारतीय वन सेवा या सेवेत पदोन्नती देण्याच्या पध्दतीत केंद्र शासनाने बदल केला आहे.

उमेदवारांची निवड करण्यासाठी लेखी परीक्षेतील गुण, मुलाखतीतील गुण, सेवेचा कालावधी व गोपनीय अहवाल हे निकष राहणार आहेत.  Non SCS अधिकाऱ्यांची निवड करताना सेवेचा कालावधी हा निकष राहणार नाही.

नव्या पध्दतीप्रमाणे केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी, राज्य  सेवेतील अधिकारी(SCS व Non SCS ) , राज्य पोलीस सेवेतील अधिकारी व राज्य वनसेवेतील अधिकारी यातील अधिका-यांच्या पदोन्नती साठी पत्र उमेदवारांची निवड  करण्यासाठी ,लेखी परीक्षा घेणार आहे.सदर परीक्षेसाठी सर्वाना दोन पेपर्स असणार आहेत.पहिला पेपर Aptitude test चा असेल.  दुस-या पेपरचे तीन भाग  असतील.पहिला भाग General Studiesचा  असेल..दुसरा भाग राज्याच्या व संबंधित सेवेबाबतचा राहणार आहे.तिसरा भाग हा फक्त NON-SCS अधिका-यासाठी असेल. हा  भाग Essay, Comprehension, Precis writing याबाबत असेल.

या संदर्भातील इतर सर्व मुद्दे समजून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली मूळ पध्दती समजून घेणे जरुरीचे आहे.त्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली पध्दती "महत्वाचे संदर्भ " या शीर्षकाखाली अनुक्रमांक ८ वरील संदर्भ म्हणून  या ब्लॉग वर उपलोड केली आहे. जरूर तर ती डाउनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment