आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

फौजदारी गुन्ह्याबद्दल शिक्षा - कर्मचा-याची बडतर्फी - निवृत्ती वेतन विषयक फायदे देय असतात कां ?

एका तलाठी कर्मचा-यास फौजदारी गुन्ह्याबद्दल १  वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. त्या कारणावरून त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाविरुध्द त्याने अपील केले , कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली व त्यास जामिनावर सोडले.

सदर कर्मचा-याने त्यांची सेवा विचारात घेऊन निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान  द्यावे अशी मागणी केली. सदर कर्मचा-यास त्याचे मागणीप्रमाणे निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान देता येईल किंवा नाही याबाबत विचारणा  करण्यात आली होती. यासंदर्भात दिलेले उत्तर खालीलप्रमाणे ,

" कर्मचारी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरला या कारणावरून त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे.उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली असली तरी त्याला दोषमुक्त केलेले नाही.त्यामुळे त्याची बडतर्फी अवैध ठरलेली नाही. म.ना.से. (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ ह्या नियम ४५ मधील तरतुदीनुसार बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचा-याची सेवा अर्ह्ताकारी सेवा म्हणून धरली जात नाही व म्हणून त्यास निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान देय होत नाही. थोडक्यात संबंधित तलाठी यांची  निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान द्यावे ही मागणी मान्य करता येणार नाही. मात्र गट विमा योजनेची रक्कम व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम त्यांना  देय राहील.कारण त्या रक्कमा त्यांनीच भरलेल्या आहेत."

No comments:

Post a Comment