आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

आरक्षणा संबंधी माहिती पुस्तिका

केंद्र शासनाने  नुकतीच " आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका " माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. सदर पुस्तिकेत आरक्षणाच्या बाबतीतील राज्यघटनेतील  कायदेशीर तरतुदी,  आरक्षणाच्या तत्वाची निर्मिती. व आरक्षण धोरणाचे दृश्य परिणाम या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. शासकीय कर्मचा-याने ही पुस्तिका वाचणे हे त्यांच्या हिताचे ठरेल व यापासून मिळालेल्या ज्ञानाचा त्यांच्या दैनंदिन कामात निश्चित उपयोग होईल.
सदर पुस्तिका या ब्लोग वर "  आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्यांना इच्छा असेल त्यांना ती डाउनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment