आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

आरक्षणा संबंधी माहिती पुस्तिका

केंद्र शासनाने  नुकतीच " आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका " माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. सदर पुस्तिकेत आरक्षणाच्या बाबतीतील राज्यघटनेतील  कायदेशीर तरतुदी,  आरक्षणाच्या तत्वाची निर्मिती. व आरक्षण धोरणाचे दृश्य परिणाम या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. शासकीय कर्मचा-याने ही पुस्तिका वाचणे हे त्यांच्या हिताचे ठरेल व यापासून मिळालेल्या ज्ञानाचा त्यांच्या दैनंदिन कामात निश्चित उपयोग होईल.
सदर पुस्तिका या ब्लोग वर "  आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्यांना इच्छा असेल त्यांना ती डाउनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment