आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

१ एप्रिल २०१४ पर्यंत सुधारित महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९

महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये वेळेवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. शेवटची दुरुस्ती २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काढलेल्या शासकीय अधिसूचनेद्वारे करण्यात आली आहे.

वरील नियमांना आत्तापर्यंत  वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या अंतर्भूत करून १-४- २०१४ पर्यंत अद्यावत केलेले महाराष्ट नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९ या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.संबंधीतांना जरूर वाटल्यास त्यांनी ते दौलोड करून घ्यावेत.भविष्यात त्यांना ते उपयोगी पडू शकतील.

No comments:

Post a Comment