आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण -उन्नत व प्रगत व्यक्तीगट ठरविण्याचे निकष

शासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थामध्ये गटांतील इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण असते.तसेच शासकीय सेवेत महिलांना आरक्षण असते. परंतु या आरक्षणाचा फायदा " उन्नत व प्रगत व्यक्ती गटातील" व्यक्तींना अनुज्ञेय नसतो. उन्नत व प्रगत गट ठरविण्याचे नेमके निकष काय आहेत  याबाबत अनेक जण माझ्याकडे विचारणा करतात. 

" इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण - उन्नत व प्रगत व्यक्ती गट ठरविण्याचे निकष "या शीर्षकाचा लेख  यशदा तर्फे प्रसिध्द केलेल्या जुलै ते सप्टेंबर २०११ च्या यशोमंथन च्या अंकात प्रसिध्द झाला होता.तो लेख या ब्लॉग वर " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे " या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देणेत आला आहे. या व्यतिरिक्त या विषया वरील खालील साहित्य देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.सदर लेख व इतर साहित्य संबंधिताना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल. या विषया बाबत कांहीं शंका असतील तर मला shridhar1941@gmail.com या पत्त्यावर मेल पाठवावी.

१) केंद्र शासनाचे दि. ८ सप्टेंबर १९९३ चे ज्ञापन 

२) आरक्षण या विषया वरील केंद्र शासनाने काढलेल्या पुस्तिकेतील    प्रकरण २ 

३) महाराष्ट्र शासनाचा २४-६-२०१३ चा शासन निर्णय ( आर्थिक मर्यादा ६ लाख करण्याबाबत ) 

No comments:

Post a Comment