आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

अखिल भारतीय सेवा (भाप्रसे,भापोसे, वगैरे) परीक्षा- वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे

अनेक मराठी तरुणांना  सिव्हील सर्विसेस परीक्षा देऊन भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय पोलीस सेवा वगैरे सारख्या प्रतिष्ठित सेवेमध्ये प्रवेश करावयाची इच्छा असते. सिव्हील सर्विसेस परीक्षे विषयी अनेक शंका व प्रश्न असतात. या सर्वांची उत्तरे सर्वांना मिळवीत म्हणून केंद्र शासनाने नुकतेच " सिव्हील सर्विसेस परीक्षा - वारंवार विचरले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे प्रकाशित केली आहेत. सदर प्रश्न व उत्तरे या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक २० वर उपलब्ध आहेत. संबंधिताना ते जरूर डाउनलोड करून घेता येतील.

No comments:

Post a Comment