आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

अखिल भारतीय सेवा (भाप्रसे,भापोसे, वगैरे) परीक्षा- वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे

अनेक मराठी तरुणांना  सिव्हील सर्विसेस परीक्षा देऊन भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय पोलीस सेवा वगैरे सारख्या प्रतिष्ठित सेवेमध्ये प्रवेश करावयाची इच्छा असते. सिव्हील सर्विसेस परीक्षे विषयी अनेक शंका व प्रश्न असतात. या सर्वांची उत्तरे सर्वांना मिळवीत म्हणून केंद्र शासनाने नुकतेच " सिव्हील सर्विसेस परीक्षा - वारंवार विचरले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे प्रकाशित केली आहेत. सदर प्रश्न व उत्तरे या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक २० वर उपलब्ध आहेत. संबंधिताना ते जरूर डाउनलोड करून घेता येतील.

No comments:

Post a Comment