आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण - वारंवार विचारलेले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरें

सेवाभरती व पदोन्नती मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीयांकरिता आरक्षण आहे. या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय तसेच परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. मात्र तरीही अनेकांना याबाबत शंका असतात. 

आरक्षरणा संदर्भात वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे  राज्य शासनाने निर्गमित केलेली नाहीत. मात्र केंद्र शासनाने "  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर मागासवर्गीय यांच्या साठी आरक्षण - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्यांची उत्तरे ' निर्गमित केली आहेत. ती या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २३ वर देण्यात आली आहेत. ती निश्चितच सर्व संबंधितांना उपयोगी पडतील. 

No comments:

Post a Comment