आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण - वारंवार विचारलेले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरें

सेवाभरती व पदोन्नती मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीयांकरिता आरक्षण आहे. या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय तसेच परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. मात्र तरीही अनेकांना याबाबत शंका असतात. 

आरक्षरणा संदर्भात वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे  राज्य शासनाने निर्गमित केलेली नाहीत. मात्र केंद्र शासनाने "  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर मागासवर्गीय यांच्या साठी आरक्षण - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्यांची उत्तरे ' निर्गमित केली आहेत. ती या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २३ वर देण्यात आली आहेत. ती निश्चितच सर्व संबंधितांना उपयोगी पडतील. 

No comments:

Post a Comment