आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

फौजदारी प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.

शासनाच्या असे निदर्शनास  आले आहे की, शिस्त व अपील नियमात व नियम पुस्तिकेत  स्पष्ट तरतूद असून देखील न्यायालयीन निर्णयानंतर कर्मचा-या विरुध्द सेवा समाप्ती अथवा समुचित कार्यवाही तांतडीने केली जात नाही व अपील न्यायालयात केलेल्या अपीलावरील अंतरिम आदेश विचारांत घेऊन गैरवर्तणूकीबाबतची कार्यवाही प्रलंबित ठेवली जाते.म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या दिनांक दि, १४-९-२०१५ च्या परिपत्रकाद्वारे पुनश्च सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. या सर्व संबंधितांनी अवश्य वाचणे जरूर आहे.

वरील  परिपत्रक या ब्लॉग वरील " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षक खालील यादीत अनुक्रमांक २५ व र उपलब्ध आहे. संबंधितांनी ते जरूर डाउनलोड करून आपल्या संग्रही ठेवावे.