आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

फौजदारी प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.

शासनाच्या असे निदर्शनास  आले आहे की, शिस्त व अपील नियमात व नियम पुस्तिकेत  स्पष्ट तरतूद असून देखील न्यायालयीन निर्णयानंतर कर्मचा-या विरुध्द सेवा समाप्ती अथवा समुचित कार्यवाही तांतडीने केली जात नाही व अपील न्यायालयात केलेल्या अपीलावरील अंतरिम आदेश विचारांत घेऊन गैरवर्तणूकीबाबतची कार्यवाही प्रलंबित ठेवली जाते.म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या दिनांक दि, १४-९-२०१५ च्या परिपत्रकाद्वारे पुनश्च सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. या सर्व संबंधितांनी अवश्य वाचणे जरूर आहे.

वरील  परिपत्रक या ब्लॉग वरील " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षक खालील यादीत अनुक्रमांक २५ व र उपलब्ध आहे. संबंधितांनी ते जरूर डाउनलोड करून आपल्या संग्रही ठेवावे.

No comments:

Post a Comment