आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

विभागीय चौकशी - रोजनामा किंवा डेली ऑर्डर शीट

विभागीय चौकशीचे वेळी सुनावणी च्या प्रत्येक दिवशी रोजनामा ( Daily order Sheet ) लिहिणे  आवश्यक असते.सदर रोजनाम्यात सुनावणीचे वेळी घडलेल्या सर्व गोष्टींची व चौकशीचे संदर्भात केल्या कार्यवाहीची नोंद करावयाची असते.अपचारी कर्मचा-याला  नियमानुसार त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे किंवा नाही याची खात्री न्यायालयास सदर नोंदीवरून करता येते. रोजनामा ठेवला नसल्यास व इतर कोणताही पुरावा नसल्यास कर्माचा-यांस योग्य ती संधी दिली नाही असा निष्कर्ष न्यायालय काढू शकते.मात्र रोजनामा लिहिलेला नसल्यास चौकशीचे वेळी नेमके काय घडले याबाबत  चौकशी अधिका-याने दिलेला जवाब संपूर्णपणे ग्राह्य धरला जाईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने Union of India v/s T.R.Varma या प्रकरणांत दिलेला आहे. सदर निकालपत्र  या ब्लॉगवरील " शिस्तभंग कार्यवाही- महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३५ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

1 comment:

  1. सर , नेमके आपण शासनाची बाजू मांडण्यासाठी ब्लाग चालवता असे वाटते.. तुम्ही एखाद्या कर्मचारी यांनी ब्लागवर मागणी केली त्याचे उत्तर सरकारच्या बाजूचे देता.. असे मला वाटते कारण मी आपलं बरेच उत्तर वाचली आहेत... नेमकं या ब्लॉग मध्ये दोन्ही बाजू आपण समजाऊन नाही सांगीतलं..

    रोजनामा प्रत अपचारीस देमे बंधनकारक आहे की नाही?
    जर रोजनामा एवढा निषकालजीपणे लिहिला गेला तर ती चौकशी पारदर्शक झाली हे कशावरून? अपचारी यांना नोटीस देऊन बोलावलं याला पुरावा काय देणार?

    ReplyDelete