आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

शासकीय कर्मचा-याला दिल्या गेलेल्या जादा रकमांची वसुली

शासकीय कर्मचा-याला सेवत असतांना अथवा निवृत्त झाल्यावर  कांहीं चुकांमुळे  त्याला जादा रकमा दिल्या जातात. अशा रकमेची वसुली करता येते किंवा नाही व करावयाची असल्यास कशी करावी हा प्रश्न कार्यालयीन प्रमुखांना पडतो. या विषय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने " पंजाब राज्य वि  रफिक  मसिह" या प्रकरणात दि. १८- १२ -२०१४ रोजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.या न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे केंद्र शासनाने नुकत्याच म्हणजे दि. २-३ -२०१६ रोजी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत.राज्य शासनाने देखील याबाबत सविस्तर सूचना काढव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील प्रकरणातील निकालपत्र व केंद्र शासनाने काढलेले दि. २-३-२०१६- चे ज्ञापन या ब्लॉग वरील " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे" या  शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३० व ३१ वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

1 comment: