आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

दोषारोप पत्र कसे तयार करावे

विभागीय चौकशीचे प्रकरणात अपचारी कर्मचा-या विरुध्द देण्यात येणा-या दोषारोपपत्रास  अनन्यसाधारण महत्व आहे. अनेकवेळा दोषारोपपत्र योग्य त-हेने तयार न केल्याने  संपूर्ण विभागीय चौकशी व त्यावर आधारित काढलेले शिक्षेचे आदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल केले जातात असा अनुभव आहे. म्हणून दोषारोप पत्र कसे तयार करावे व त्या संदर्भात शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी काय काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शक सूचना असलेले प्रकरण मी संपादित केलेल्या " महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९", या यशदामार्फत लवकरच प्रसिध्द होणाऱ्या पुस्तकातील (चौथी आवृत्ती)  एका स्वतंत्र प्रकरणात दिल्या आहेत.

 सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी सदर प्रकरण या  ब्लॉगवर " दोषारोप पत्र कसे तयार करावे" या शीर्षकाखाली दिले आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावे. भविष्यात ते  निश्चित उपयुक्त होईल.