आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

सुस्वागतम् !

'विभागीय चौकशी' या विषयाची सर्वंकष व अद्ययावत माहिती एकाच ठिकाणी मराठी भाषेमध्ये उपलब्ध व्हावी या हेतूने हा ब्लॉग सुरु करण्यात येत आहे.  

हा ब्लॉग तयार करताना विभागीय चौकशी या विषयावरील उपलब्ध माहितीचे संकलन, राज्य व केंद्र शासनाचे अधिनियम, त्यात वेळोवेळी होणारे बदल / सुधारणा, विविध समित्यांचे अहवाल, प्रकाशने  आदीं बाबी विचारात घेण्यात येत आहेत.

विषयाची व्याप्ती विचारात घेता, ब्लॉग पूर्णत्वास येण्यास थोडा कालावधी लागणार असला तरी; लवकरात लवकर परिपूर्ण व अद्ययावत ब्लॉग आपणा सर्वांपुढे आणण्याचा मानस आहे.

35 comments:

 1. very nice and informative information sir
  thanks for your valuable blog

  Prakash Barve
  Nashik

  ReplyDelete
  Replies
  1. अभिप्रायाबद्दल मनपूर्वक धन्यवद.

   Delete
  2. जर बदलीचे आदेश 31 तारखेला १२.०४ मिनिटांनी वेबसाईट वर टाकले तर त्याच दिवशी कार्य मुक्त करता येते का

   Delete
 2. Very useful blog sir, Thank u very very much. As the Government is not bothered about suspended Government officers, atleast somebody is there to guide those.

  ReplyDelete
 3. आदरणीय सर,छान ब्‍लॉग आहे. अजुन परिपत्रके व शासन निर्णय आवश्‍यक आहे. तसेच विचारांची आदन प्रदान आवश्‍यक आहे. (प्रश्‍न उत्‍तरे स्‍वरुपात)
  धन्‍यवाद

  ReplyDelete
  Replies
  1. Very useful blog sir, Thank u very very much.

   Delete
  2. अभिप्रायाबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद

   Delete
 4. khup cchan ahe..sir,,,aapla khup khup abhari ahe mi sir...

  ReplyDelete
 5. Very nice initiative sir. .very useful. Thanks

  ReplyDelete
 6. खूप छान सर आपला संपर्क क्रमांक असेल तर कळवावा माझा क्रमांक 9921600800

  ReplyDelete
 7. आपण अतिशय उपयुक्त माहिती दिलेली आहे. धन्यवाद.मी सुद्धा शासन निर्णय व परिपत्रके 2017 पर्यंन्त एकत्रित करून सीडी रुपाने प्रसिद्ध केलेले आहेत.अशी एकूण 9 पुस्तके आहेत. माझा माेबा.क्र.9869102999.आहे.

  ReplyDelete
  Replies
  1. हा क्रमांक लागत नाही, मला थोडं बोलायचं होतं, माझा क्रमांक 8208067466आहे.कृपया बोलणं होईल का?

   Delete
 8. शिक्षक शाळेतून 4 वर्ष 6 महिने गैरहजर राहिल्यास शिक्षा व नियम काय आहे

  ReplyDelete
 9. मी विभागीय चाैकशी संबंधी एक पुस्तक (सीडी रुपाने ) तयार केलेले आहे.सन 1955 पासून जे शासन निर्णय व परिपत्रके, काही न्यायनिर्णय ,काही ई पुस्तके इ. उपलब्ध झाली त्या सर्वांचा समावेश त्यामध्ये केला आहे.माझा संपर्क क्र.986910299.

  ReplyDelete
 10. माझा माेबाईल क्र.9869102999असाआहे,

  ReplyDelete
  Replies
  1. माझा दुसरा क्र. 9326959430 असा आहे

   Delete
 11. sir Very good information about Govt servants .its useful.Thanks
  Adv Kulkarni Jayant G

  ReplyDelete
 12. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी उपोषणास बसु शकतो का? क्रुपया या बाबत शासन निर्णय मिळणेस विनंती

  ReplyDelete
 13. Sir discharged from service Kay ahe

  ReplyDelete
 14. इन्क्रिमेंट बद्दल थोडेफार मार्गदर्शन हवे आहे उदाहरणार्थ जुलै 2014 ला मिळणारी इन्क्रिमेंट पात्रता काय असावे तसेच जुलैमध्ये इन्क्रिमेंट मिळत असताना सदरील कर्मचारी अर्जित रजेवर असेल तर मिळेल इन्क्रिमेंट मिळते का

  ReplyDelete
 15. सस्पेंड kontya sthiti मध्ये करावे, त्याची guide lines आहेत काय

  ReplyDelete
 16. माझे वडील एस टी महामंडळात सफईकामगार या सेवेत काम करत होते काही कारणात्रव त्यांना बडतफ़ केले आत्ता त्यांचे निधन झाले आहे त्यांच्या जागी लाड पागे वारसाहक्काने मला नोकरी मिळू शकते का

  ReplyDelete
 17. आपल्या मार्गदर्शनामुळे कित्येक कर्मचा-यांच्या शंकांचे निरसन झालेले आहे. असेच मार्गदर्शन मिळत राहो .धन्यवाद.
  सर, म.ना.से (शिक्षा व अपिल)नियम १९७९ नुसार एखाद्या कर्मचा-यास प्रथम मेमो देऊन स्पष्टीकरण मागितले जाते त्यांनी दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने विचार करुन वि.चौकशी आदेशीत केली जाते. माझा प्रश्र्न असा आहे की, वि. चौ चालू आहे हे कोणत्या टप्प्या
  ््व््व््व््््व््व््व््व््््व््व््व््व््व््व््व््््व््व््व््व््््व््व््व््व पासून धरण्यात यावे. मेमो दिल्यापासून की, वि.चौ.अधिका-याने चार्जशिट दिल्याच्या तारखेपासून.?

  .

  ReplyDelete
 18. अपिल करताना सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रताची गरज असते का

  ReplyDelete
 19. Yes all copies must signed by Disciplinery authority.

  ReplyDelete
 20. सर विभागीय चौकशी प्रस्तावीत केल्‍यावर जर कर्मचारी/अधिकारी यांचे मूत्यु झाले तर त्यांचे नाव सदर चौकशीतुन कोणत्या नियमानुसार वगळावे.

  ReplyDelete
 21. सर , एक कर्मचारी लाच घेताना अटक झालेमुले निलंबित आहे . त्याला निलाम्बाधीन कालावधीत मुळ कार्यालया पेक्षा अन्य कार्यालय दिले आहे निलंबन भत्ता कोणत्या कार्यालयात काढावयाचा

  ReplyDelete
 22. सर माझ्यावर जाने 2003साली फौजदारी गुन्हा दाखल असल्याने मला निलंबित केले होते आणि विभागीय चौकशी करण्यात आली, सेशन कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले तरी उच्च न्यायालयात अपिल दाखल असल्याने आणखी चौकशीचा निकाल दिला नाही. सर आपणाशी यासंदर्भात बोलायचे होते, कृपया आपला संपर्क क्रमांक मिळेल काय? माझा संपर्क क्रमांक मिळाला 8208067466 आहे. सर कृपया सहकार्य करा.

  ReplyDelete
 23. सर आपले मार्गदर्शन पाहिजे. कृपया आपला संपर्क क्रमांक दयावा माझा क्र 9423610325

  ReplyDelete