आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

निवृत्ती वेतनधारक व विभागीय कार्यवाही

शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याचेविरुध्द चालू असलेली विभागीय चौकशी संपुष्टात येते काय, सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय कार्यवाही चालू करता येते काय व त्याचा निवृत्ती वेतनावर काय परिणाम होतो . यासंदर्भात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात नेमक्या काय तरतुदी आहेत याबाबतची विचारणा अधिकारी, कर्मचारी विशेषत: सेवानिवृत्त होणा-या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-याकडून वारंवार केली जाते. म्हणून यासंदर्भातील सेवानिय्मात नेमक्या तरतुदी व नेहमी त्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा लेख नुकताच यशदातर्फे प्रकाशित केल्या जाणा-या " यशोमंथन " या मासिकात प्रसिध्द करण्यात आला आहे.तो लेख या ब्लॉगवर " महत्वाचे संदर्भ " या शीर्षकाखाली देण्यात आला आहे. संबंधितानी तो जरूर वाचा व जरूर तर तो डाउनलोड करून घ्यावा.

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद

                                    

" कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद "                                       या महत्वाच्या विषयावरील खाली नमूद केलेले साहित्य "  महत्वाचे संदर्भ" या   शिर्षकाखाली " या  ब्लोगवर उपलब्ध करून देणेत  आले आहे. संबंधिताना ते डाउनलोड करून घेता येईल .


1)THE PROTECTION OF WOMEN AGAINST SEXUAL HARASSMENT
AT WORK PLACE BILL, 2010

n2) FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON SEXUAL HARASSMENT (D.O.P.T.)

n3) SEXUAL HARASSMENT AT WORK , PRACTICAL GUIDe-,BY     Neeta Raymand

 

  IMPORTANT JUDGEMENTS.

n5) SEXUAL HARASSMENT AT WORK PLACE BY Y.M.C.A

n6) SEXUAL HARASSMENT AT WORK PLACE- CODE OF CONDUCT BY N.C.W.

यशदा संस्थेने प्रसिध्द केलेले मराठीतील नवीन पुस्तक " महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९

                                                         
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९(मराठी) हे श्रीधर जोशी, भा.प्र.से.(नि) व माजी उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, यांनी संपादित केलेले पुस्तक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी या राज्याच्या अग्रणी प्रशिक्षण संस्थेने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. या पुस्तकात ३१- ०८- २०१२ पर्यंत सुधारित नियम ,महत्वाच्या टीपा,  महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके, चौकशी अधिकारी/सादरकर्ता अधिकारी/ बचाव सहाय्यक/ शिस्तभंगविषयक अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी इत्यादींसाठी मार्गदर्शक सूचना,न्यायालयीन निर्णय इत्यादी माहिती दिली आहे. सदर पुस्तक चौकशी अधिकारी, विभागीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच वकील वर्गास देखील उपयुक्त आहे.

सदर  पुस्तक यशदा संस्थेत १५०  रुपयांस उपलब्ध आहे.

पुस्तक खरेदीसाठी ०२०-२५६०८२६६ या दूरध्वनीवर श्रीमती मनीषा कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधावा.

ओक्टोबर 2012 मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

 ओक्टोबर 2012 मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके , " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिषखालील तक्त्यामध्ये अनुक्रमांक 60 ते 65 वर उपलध आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर ती डाऊनलोड करून घ्यावीत.

1) तुरूंगातील  बंद्याना अभिचन रजा मंजूर करणे बाबत -गॄहविभाग परिपत्रक दि. 8-10-2012

2) नगरपरिषदा अधिनियम 1965-  नगर्विकास विभागअध्यादेश क्र.-10, दि. 8-10-2012

3)  आर्थिक व सांख्यिक सेवा संवर्ग निर्माण करणे, नियोजन विभाग शाऩि. दि. 11-10-2012

4) Establishment of On-line library, G.A.D. Circular no. CSO-2012/50/O-1 dt.11-10-2012

5) म्रुत्यूपूर्व जबानी- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना न बोलावणे बाबत, गॄह विभाग परिपत्रक दि.11-10-2012

6) राज्यात टंचाई परिस्थिती जाहीर करणे, 2012-2013, म.व वन विभाग शा,नि.दि. 25-10-2012

म. ना. से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ (इंग्रजी ) पुस्तकमहाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ हे श्रीधर जोशी यांनी संपादित केलेले पुस्तक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी या राज्याच्या अग्रणी प्रशिक्षण संस्थेने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. या पुस्तकात
३१- ०८- २०१२ पर्यंत सुधारित नियम ,महत्वाच्या टीपा, न्यायालयीन निर्णय इत्यादी माहिती दिली आहे. सदर पुस्तक चौकशी अधिकारी, विभागीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच वकील वर्गास देखील उपयुक्त आहे. सादर पुस्तक यशदा संस्थेत १०० रुपयांस उपलब्ध आहे.पुस्तक खरेदीसाठी ०२०-२५६०८२६६ या दूरध्वनीवर श्रीमती मनीषा कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधावा.