आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.
 पुनश्च हरी ओम

माझा संगणक नादुरुस्त होता. आता मी नवीन संगणक घेतला आहे . त्यामुळे आता मी रोज न चुकता ब्लॉगवर सुविचार लिहीन; तसेच
नवीन शासन निर्णयांची , शासकीय परिपत्रकांची व कोर्टाच्य निर्णयांची माहिती ब्लॉगवर देत जाईन.
 
नवीन वर्ष आपणा सर्वाना सुखाचे व आनंदाचे जावो.
श्रीधर जोशी

क्षमस्व ,

माझा संगणक नादुरुस्त झाला आहे त्यामुळे मला माझ्या ब्लॉगवरील सुविचार रोजच्या रोज बदलता येत नाही. माझ्या   ब्लॉगला    नियमितपणे भेट देणा-या माझ्या बंधु भगिनींना होणा-या तसदीबद्दल क्षमस्व.
                                                                                       
श्रीधर जोशी

राज्य सरकारी नोकराना खुशखबर- महागाई भत्यात वाढ

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-याना मंजूर करण्यात येणा-या महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ ऑक्टोबरपासून ७ टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे. आता १ ऑक्टोबर पासून सुधारातील वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील ( pay in the pay band plus gradepay )  महागाई भत्त्याचा दर ५१% वरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. सदर रक्कम रोखीत मिळणार आहे.या संदर्भातील शासन निर्णय वित्त विभागाने दिनांक ४-११-२०११ रोजी काढला आहे.सदर निर्णयाची प्रत शासनाच्या वेब साईटवर उपलब्ध आहे.