आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

राज्य सरकारी नोकराना खुशखबर- महागाई भत्यात वाढ

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-याना मंजूर करण्यात येणा-या महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ ऑक्टोबरपासून ७ टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे. आता १ ऑक्टोबर पासून सुधारातील वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील ( pay in the pay band plus gradepay )  महागाई भत्त्याचा दर ५१% वरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. सदर रक्कम रोखीत मिळणार आहे.या संदर्भातील शासन निर्णय वित्त विभागाने दिनांक ४-११-२०११ रोजी काढला आहे.सदर निर्णयाची प्रत शासनाच्या वेब साईटवर उपलब्ध आहे.

No comments:

Post a Comment