आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी( जि.प.) यांना विमान प्रवास सवलत

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

यांना तातडीच्या  शासकीय कामकाजासाठी,संबंधित

महसूल विभाग आयुक्तांच्या परवानगीने  मुंबई येथे

जाण्या येण्यासाठी ,वित्त विभागाच्या दि. 21-01-2012

च्या शासन निर्णयाद्वारे अनुद्नेय करण्यात आला आहे.

No comments:

Post a Comment