आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

खास पोलीस कर्मचारी मित्रांसाठी बॉम्बे पोलीस (पनिशमेंट व अपील) रुल्स १९५६, आतां या ब्लॉगवर उपलब्ध

पोलीस इन्स्पेक्टर व त्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या पोलीस कर्मचा-यांसाठी बॉम्बे पोलीस (पनिशमेंट व अपील) रुल्स १९५६, लागू आहेत.[म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नाही.]. सदर नियम (इंग्लीश मध्ये) सदर ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.मराठीतील नियम लवकरच या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात येतील.

No comments:

Post a Comment