आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

Out dated झालंय आयुष्य


Out dated झालंय आयुष्य
स्वप्नही download होत नाही
संवेदनांना 'virus' लागलाय
दुःख send करता येत नाही

जुने पावसाळे उडून गेलेत
delete
झालेल्या file सारखे
अन घर आता शांत असतं
range
नसलेया mobile सारखे

hang
झालेय PC सारखी
मातीची स्थिती वाईट
जाती माती जोडणारी
कुठेच नाही website

एकविसाव्या शतकातली

पीढी भलतीच 'cute'
contact list
वाढत गेली

संवाद झाले mute

computer
च्या chip सारखा

माणूस मनानं खुजा झालाय
अन 'mother' नावाचा board,
त्याच्या आयुष्यातून वजा झालाय


floppy Disk Drive
मध्ये
आता संस्कारांनाच जागा नाही
अन फाटली मनं सांधणारा
internet
वर धागा नाही

विज्ञानाच्या गुलामगिरीत
केवढी मोठी चूक
रक्ताच्या नात्यांनाही
आता लागते facebook.

 कवीः बबलू वडार, शिक्षक, कोल्हापूर

No comments:

Post a Comment