आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

महालेखाकार, मुंबई यांनी तयार केलेली निवृतीवेतन विषयक मार्गदर्शिका

शासकीय कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याला वेळेवर निवृत्तीवेतन मिळावे म्हणून तो निवृत्त होण्यापूर्वी ६ महिने निवृतीवेतनाचे कागदपत्र तयार करावेत व ते महालेखाकार , मुंबई यांच्याकडे मंजुरी साठी
अशा शासनाच्या सूचना आहेत.पण तरीही अनेक वेळा कागदपत्र बिनचूक केले जात नाहीत व त्यामुळे निवृतीवेतनाची प्रकरणे महालेखाकार यांच्या कार्यालयातून संबंधित विभागाकडे परत पाठवावी लागतात.
. त्यामुळे कर्मचा-यास देय असलेले निवृतीवेतन वेळेवर मिळत नाही व त्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो. हे सर्व टाळावे म्हणून महालेखाकार, मुंबई यांनी निवृतीवेतनाचे कागदपत्र कसे तयार करावेत यासंबंधी
मार्गदर्शिका तयार केली आहे. ती मला श्री. प्र.मा. रेंगे, माजी लेखाधिकारी यांनी उपलब्ध करून दिली. ती या ब्लॉगवर " महत्वाचे संदर्भ " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून दिली आहे.

सर्व कार्यालय प्रमुखांनी सदर मार्गदर्शिका डाउनलोड करून घ्यावी. सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांचे निवृत्तीवेतन विषयक कागदपत्र तयार करताना सदर मार्गदर्शिकेचा निश्चित उपयोग होईल .

No comments:

Post a Comment