आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

राज्य शासकीय गट विमा योजना 1982, 1 जानेवारी 2012 ते 31 डिसेंबर 2012 या कालावाधीकरता बचत निधीचे परिगणितीय तक्ते

डि. 1 जानेवारी 2012 ते 31 डिसेंबर 2012 या कालावधीत सदस्यत्व संपुष्टात येणा-या शासकीय कर्मचा-याना बचत निधीचे लाभ किती द्यावे याबाबतचे परिगनितीय तक्ते वित्त विभागाने  17 मे 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित केले आहेत.

सदर शासन  निर्णय व परिगणितीय तक्ते  या ब्लागवर  " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षाखलील तक्त्यात अनुक्रमांक 19 वर उपलब्ध आहे. संबंधितानी जरूर तर ते डाऊनलोड करून घ्यावेत.

No comments:

Post a Comment