आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

31 मे 2012 रोजीचा प्रस्तावित बंद- कामावर गैरहजर राहणा-या शासकीय कर्मचा-यां विरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही

दिनांक 31 मे 2012 रोजीच्या प्रस्तावित बंदच्या काळात शासकीय कार्यालये आपल्या नियमित वेळेप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. स्रर्व  अधिका-यानी व कर्मचा-यांनी त्या दिवशी नियमित कार्यालयीन वेळेत कामावर उपस्थित राहावे , अन्यथा त्यांचेवर  शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल कामावर हजर राहावे , असे परिपत्रक शासनाने दिनांक 30 मे रोजी काढले आहे याची सर्व संबंधितानी नोंद घ्यावी.

No comments:

Post a Comment