आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

मदर्स डे

          मदर्स डे

खरंच काय असते आई  ?

आई लेकराची माय असते

वासराची गाय असते

दुधावरची साय असते

लंगडयाचा पाय असते

आई असते जन्माची शिदोरी

सरतही नाही आणि उरतही नाही

कवी फ.मु.शिन्दे

No comments:

Post a Comment