आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

नोव्हेम्बर 2012 मध्ये निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांनी नोव्हेम्बर 2012 मध्ये खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत.


1)  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांकदून होणा-या भरती/ शिफारशीस न्यायालयाकडून स्थगिती मिळू नये म्हणून करावयच्या उपाययोजनांबाबत दि. 23-11-2012

2)  राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्रंथोत्सव आयोजित करण्याबाबत दि. 26 11-2012

3)  सहकार क्षेत्रात उत्कॄष्ट काम करणा-या सहकारी संस्थांना पुरस्कार देऊन करण्याबाबत
      दि. 29-11-2012

 वरील शासन निर्णय या ब्लॉग वर  " निर्गमित केलेले महत्वाचे  शासन निर्णय व परिपत्रके " या शिर्षाखालील तक्त्यात अनुक्रमांक ६७, ६८ व ६९ या क्रमांकावर उपलब्ध आहेत.  संबंधीतानी जरूर तर ती डाउनलोड करून घ्यावीत .

No comments:

Post a Comment