आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

सार्वजनिक सुट्ट्या २०१३

महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या दिनांक ५ डिसेम्बर २०१२ च्या अधिसूचनेद्वारे पुढील वर्षाच्या म्हणजे २०१३ मधील  एकूण १८ सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत.

 सदर अधिसूचना या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली असलेल्या तक्त्यात  ६९ या  अनुक्रमांकावर  उपलब्ध आहे.  जरूर तर सदर  अधिसूचना  डाउनलोड करून घ्यावी .

No comments:

Post a Comment