आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

शासनाने डिसेम्बर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेली " महत्वाची नवी परिपत्रके व शासन निर्णय"

शासनाने डिसेम्बर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके , शासन निर्णय व अधिसूचना महत्वाची  नवी परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत .


१) सार्वजनिक सुट्ट्या- २०१३, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, दि. ५-१२-२०१२

२) यशवंत पंचायत राज अभियान तथा पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना २०१२-१३  ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक दि. ७-१२-२०१२

३) आदिवासी व नक्षल्ग्रस्त विभागातील पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाहीकरणेविषयी, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक , दि. ७-१२-२०१२

४) जिल्हा ग्राहक परिषदेची पुनर्रचना ,अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षक विभाग, अधिसूचना दि. १०-१२-२०१२

५) अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील निवड श्रेणीतील पदे 20 ट्क्के ऐवजी 33 टक्के रुपांतरीत करणेबाबत ,महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दि. १२-१२-२०१२

६) लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी- जिल्हा पालकसचिवांच्या नेमणुका ,सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १४-२-२०१२


वरील शासन निर्णय ,परिपत्रके व अधिसूचना जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत .

No comments:

Post a Comment