आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

शासनाने डिसेम्बर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेली " महत्वाची नवी परिपत्रके व शासन निर्णय"

शासनाने डिसेम्बर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके , शासन निर्णय व अधिसूचना महत्वाची  नवी परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत .


१) सार्वजनिक सुट्ट्या- २०१३, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, दि. ५-१२-२०१२

२) यशवंत पंचायत राज अभियान तथा पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना २०१२-१३  ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक दि. ७-१२-२०१२

३) आदिवासी व नक्षल्ग्रस्त विभागातील पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाहीकरणेविषयी, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक , दि. ७-१२-२०१२

४) जिल्हा ग्राहक परिषदेची पुनर्रचना ,अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षक विभाग, अधिसूचना दि. १०-१२-२०१२

५) अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील निवड श्रेणीतील पदे 20 ट्क्के ऐवजी 33 टक्के रुपांतरीत करणेबाबत ,महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दि. १२-१२-२०१२

६) लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी- जिल्हा पालकसचिवांच्या नेमणुका ,सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १४-२-२०१२


वरील शासन निर्णय ,परिपत्रके व अधिसूचना जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत .

No comments:

Post a Comment