आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी यशदामध्ये मोफत मार्गदर्शन

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी यशदामध्ये मोफत मार्गदर्शन

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे येथे दि. 7 जानेवारी 2013 पासून आठवड्यांतील दर
सोमवार व मंगळवारी (सुट्टीचे दिवस वगळून) सकाळी 10 ते दुपारी 1.30 या वेळेत ‘निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन
निश्चिती व निवृत्तीवेतन संदर्भातील अडचणी व प्रश्नासंदर्भात मोफत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. मार्गदर्शन करण्यासाठी
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे माजी उपाध्यक्ष श्रीधर जोशी, भाप्रसे (नि), प्रमोद रेंगे (निवृत्त लेखा अधिकारी)
आणि वरिष्ठ कोषागार अधिकारी पुणे यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

मार्गदर्शन घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांनी यशदामध्ये येण्याची तारीख व वेळ निश्चित करून घेऊनच
यावे व त्यासाठी 25608000 किंवा 25608163 या दूरध्वनीवर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. येताना त्यांचेकडे
असलेली निवृत्तीवेतनासंबंधीची कागदपत्रे घेऊन यावीत, असे आवाहन यशदाच्या परिपत्रकान्वये करण्यात आले आहे.

No comments:

Post a Comment