आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांना भारतीय प्रशासन सेवेत बढती

राज्यातील खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांना भारतीय प्रशासन  सेवेत बढती  प्रशासन देण्यात आली आहे. त्यांना भारतीय प्रशासन सेवेचे सदस्य करण्यात आल्याची अधिसूचना केंद्रशासनाने नुकतीच काढली आहे.

१)  पी. के. ठुबे .

२) टी. जी. कासार 

३) शेखर गायकवाड 

४) व्ही. एन. काळम 

५) एस. एम. काकानी .

६)  के. डी. निंबाळकर .

७)  एस.एन. भणगे .

८)  ए.एम.कवडे 

९)  एस.एम.चन्ने.

१०) ए.बी.मिसाळ 

                                   सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन 

1 comment: