आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

सादरकर्ता अधिकारी साक्षीदार असू शकतो का ?

श्री. रानडे माजी तहसीलदार, रा.पनवेल, हे चौकशी अधिकारी म्हणून काम करतात.त्यांनी मला दूरध्वनी करून दोन प्रश्न विचारले आहेत. त्यातील एक प्रश्न असा आहे;

सादर अधिकारी साक्षीदार असू शकतो का ? य प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

होय. सादरकर्त्या अधिका-याने साक्षीदार म्हणून साक्ष दिली या कारणावरून चौकशी रद्दबातल होत नाही.मात्र अशा वेळी सादरकर्त्या अधिका-याची उलटतपासणी करण्याची संधी अपचारी कर्मचा-यास देणे आवश्यक आहे.

श्री. रानडे यांनी विचारलेल्या दुस-या प्रश्नाचे उत्तर २-३ दिवसांनी देईन.
विभगीय चौकशीसंदर्भात काही शंका अथवा प्रश्न असतील ते मला shridharji@hotmail.com या पत्त्यावर पाठवावेत.प्रश्नांची उत्तरे या ब्लॉगवर दिली जातील.

No comments:

Post a Comment