आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्ती वेतनावरील महागाई वाढ दि. १ मे २०११ पासून ५१%

राज्य शासकीय निवृतीवेतनधारक व कुटुंब वेतन धारकांना
 दि. १ मे पासून त्यांना मिळणा-या  निवृत्ती वेतनावर ५१ टक्के
महागाई भत्ता मिळणार आहे. यासाठी वित्त विभागाचा
 दि. २ मे २०११ चा शासन निर्णय पहावा .

No comments:

Post a Comment