आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

ऑगस्ट २०१२ मध्ये निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

ऑगस्ट २०१२ मध्ये निर्गमित झालेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके, "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध आहेत. जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावेत ..

१) म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो .अंतर्गत कामाच्च्या तपासणीचे माप दंड, नियोजन विभाग, शा.नि ३-८-२०१२

२) शेतकरी जनता अपघात विमा योजना २०१२ -२०१३, शा.नि.९-०८-२०१२

३) ग्रंथपाल यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करणेबाबत , शा .नि. २२-०८-२०१२

४) कंत्राटी तत्वावरील कर्मचा-यांना प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देणे बाबत शा. नि. २१-०८-२०१२

५) इंजिन चालकांची वेतनश्रेणी -सुधारित नोंद , वित्त विभाग शुद्धिपत्रक , दि. २१-०८-२०१२

६) शालेय पोषण आहार- सुधारित दर ,शा.नि. १७-०८-२०१२

७) सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी- गृह विभाग परिपत्रक ,दि. २९-०८-२०१२

No comments:

Post a Comment