आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

यश व अपयश

यश व अपयश हे एकाच रस्त्याला फुटलेले दोन फाटे आहेत . मात्र ते एकमेकापासून विरुध्द दिशेला जाणारे आहेत .प्रत्येकाला यश हवे असते . मात्र त्यासाठी ,ध्यास ,चिंतन, प्रयत्न या सर्वच गोष्टी आवश्यक आहेत .परंतु त्याशिवाय दैव अनुकूल हवे. दैवाचा भाग छोटा असला तरी तो गरजेचा असतो.

No comments:

Post a Comment