आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

मन करारे प्रसन्न, सकळ सिद्धीचे कारण - संत तुकाराम

आपले मन प्रसन्न असेल तरच कोणतेही काम करण्यास आनंद वाटतो.पण आपल्या मनात सदैव चिंता, विवंचना असतात. मनावर ताण असतो. असा माणूस योग्य त्या तर्हने काम करू शकत नाही. चिंतेची चिंता करत बसण्यापेक्षा आनंदी राहा व मन प्रसन्ना ठेवा. तुम्ही तुमची कामे निश्चित वेळेवर यशस्वीपणे पूर्ण करू शकाल.

No comments:

Post a Comment