आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

काय करायचे ते आत्ताच करा

कल करेसो आज , आज करेसो अब

पलमे प्रलय होगा फिर करेगा कब

भूतकाळ आपल्या हातून गेलेला असतो ..भविष्यकाळावर आपले नियंत्रण नसते. वर्तमानकाळ मात्र आपल्या

हातात असतो. म्हणू काय करायचे ते आत्ताच करावयास हवे.

No comments:

Post a Comment