आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

शासनाने मे 2012 मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

महाराष्ट्र शासनाने खालील विषयांवरील महत्वाचॆ शासन निर्णय व  परिपत्रके मे 2012 मध्ये निर्गमित केली  आहेत.

1)  गोपनीय अहवाल लिहिण्यासाठी कॅम्प आयोजित करण्याबाबत, दि. 19-05-2012

2)  पंचायत राज संस्थातील लोकनियुक्त महिलांचा संघ स्थापन करणे बाबत,दि. 22-05-2012

3) ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात येणा-या शासकीय सेवांच्या दरांचे सुसुत्रीकरण, दि. 23-05-2012

4) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांकरिता कर्मचारीवॄंद उपलब्ध करून देणेबाबत., दि.23-5-2012

5) अशासकीय सदस्यांच्या बैठकदरात सुधारणा, दि. 24-05-2012

6) राज्य पोलीस दलाच्या वित्तीय अधिकारात वाढ, दि. 22-05-2012


वरील शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन  निर्णय " या
शिर्षकाखाली उपलब्ध आहेत . संबंधितानी जरूर तर ती डाऊनलोड करून घ्यावीत.

No comments:

Post a Comment