आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

शासनाने मे 2012 मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

महाराष्ट्र शासनाने खालील विषयांवरील महत्वाचॆ शासन निर्णय व  परिपत्रके मे 2012 मध्ये निर्गमित केली  आहेत.

1)  गोपनीय अहवाल लिहिण्यासाठी कॅम्प आयोजित करण्याबाबत, दि. 19-05-2012

2)  पंचायत राज संस्थातील लोकनियुक्त महिलांचा संघ स्थापन करणे बाबत,दि. 22-05-2012

3) ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात येणा-या शासकीय सेवांच्या दरांचे सुसुत्रीकरण, दि. 23-05-2012

4) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांकरिता कर्मचारीवॄंद उपलब्ध करून देणेबाबत., दि.23-5-2012

5) अशासकीय सदस्यांच्या बैठकदरात सुधारणा, दि. 24-05-2012

6) राज्य पोलीस दलाच्या वित्तीय अधिकारात वाढ, दि. 22-05-2012


वरील शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन  निर्णय " या
शिर्षकाखाली उपलब्ध आहेत . संबंधितानी जरूर तर ती डाऊनलोड करून घ्यावीत.

No comments:

Post a Comment