आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

राज्य शासकीय कर्मचा-याना 1 जानेवारी 2012 ते 31-03-2012 या कालावधीची महागाईभत्त्याची थकबाकी रोखीत मिळणार

1 जानेवारी 2012 पासून महागई भत्त्याचा दर 58 टक्क्यावरून 65 टक्के करण्यात आला आहे, 1 अप्रिल पासून 65 टक्कॆ दराने महागाई भत्ता शासकीय कर्मचा-याना यापूर्वीच देण्यात आला आहे.

आता 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीची थकबाकी रोखीने द्यावी असे आदेश वित्त विभागाने दि. 10 जुलै 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे नुकतेच  काढले आहेत. 

सदर निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या सदरा खालील यादीतील अनुक्रमांक 32 वर उपलब्ध आहे.सदर निर्णय डाऊन लोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment