आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणा-या माजी सैनिकांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती

सैनिके सेवेतून सेवानिवॄत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती कशी करावी यासंदर्भात शासनाने  पूर्वीचा दिनांक 16 -08-2011 चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून नव्याने दिनांक 11 जुलै 2012 रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला अहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉग  वर  " महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखालील पत्रकात अनुक्रमांक 33 वर आहे. जरूर तर संबंधिताना तो डाऊनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment